Home   Embassy Info   About China   China & Greece   Economy & Trade   Consular Affairs   Culture & Education   Science & Technology   The Olympics   China's EU Policy Paper 
 Home > News
Κίνα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2001, η Κίνα έγινε μέλος του ΠΟΕ μετά από 15 έτη εκτενών διαπραγματεύσεων. Κατά την τετραετία που ακολούθησε την προσχώρησή της, η Κίνα συνέχισε σταθερά τη πολιτική των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος που είχε αρχίσει το 1979 και πραγματοποίησε ευρύ φάσμα δεσμεύσεων τις οποίες είχε κάνει κατά την προσχώρησή της. Η Κίνα δημιούργησε ένα σύστημα οικονομίας της αγοράς. Η αγορά της άνοιξε ευρύτατα και η οικονομία της εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχέως.

 

Η Κίνα έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να ενταχθεί στον ΠΟΕ και να εκπληρώσει πιστά τις εκτεταμένες δεσμεύσεις για την προσχώρησή της. Ο λόγος για τον οποίο η Κίνα εργάστηκε τόσο σκληρά είναι ότι ήμαστε πεπεισμένοι ότι οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος της Κίνας και της δημιουργίας σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς συμπίπτουν με τις αρχές και τους στόχους του ΠΟΕ που βασίζονται σε ανοικτές πολιτικές προσανατολισμένες προς την αγορά. Στον όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο σήμερα, η Κίνα δεν μπορεί να αναπτυχθεί απομονωμένη από τον κόσμο και, αφετέρου, ο κόσμος δεν μπορεί να αγνοήσει την Κίνα στη διαδικασία επίτευξης ευημερίας.

 

Ι. Η σχέση μεταξύ της Κίνας και του πολυμερούς εμπορικού συστήματος

 

(Ι) Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έχει συμβάλλει σημαντικά στη σταθερή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

 

Η Κίνα έχει διατηρήσει τον ταχύ ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης μετά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ. Το ΑΕΠ της αυξήθηκε από περίπου 1,3 τρισεκ. δολάρια ΗΠΑ το 2001 σε 2,2 τρισεκ. δολ. ΗΠΑ το 2005, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 9,5%. Την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε από 1042 δολ. ΗΠΑ το 2001 σε 1.700 δολ. ΗΠΑ το 2005. Η σταθερή και ταχεία οικονομική ανάπτυξη δεν βελτίωσε απλώς περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο των 1,3 δισεκ.Κινέζων, αλλά παρείχε και ένα ισχυρό κίνητρο για τη σταθερότητα και ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

 

Η Κίνα είναι σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και ταχύτερα ανοιγόμενες οικονομίες του κόσμου. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου προκαλεί νέο κύμα κατανάλωσης σε αυτοκίνητα, τουρισμό, παιδεία, επικοινωνίες και οικίες στην Κίνα. Η αγοραστική δύναμη αυξάνεται ταχέως. Τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής, ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση παρείχαν επίσης μεγάλες ευκαιρίες στους εμπορικούς εταίρους της Κίνας προκειμένου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την Κίνα. Οι συνολικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και κεφαλαιακών αγαθών στην Κίνα αυξήθηκαν από 1,1 τρισεκ. δολ. ΗΠΑ το 2001 σε 2,6 τρισεκ. δολ. ΗΠΑ το 2005. Την ίδια περίοδο, η Κίνα εισήγαγε από διάφορα μέρη του κόσμου αγαθά αξίας σχεδόν 2,2 τρισεκ. δολ. ΗΠΑ, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 28%.

 

Ενώ η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας την τελευταία τετραετία δημιούργησε θέσεις εργασίας και προσέθεσε δυναμική στην οικονομική της ανάπτυξη, παρείχε παράλληλα τεράστια οφέλη σε επενδυτές από όλο τον κόσμο. Η Κίνα πάντοτε δεχόταν τις ξένες επενδύσεις με ανοικτές αγκάλες. Με την αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεών της κατά την ένταξη, οι πολιτικές ξένων επενδύσεων της Κίνας έγιναν περισσότερο ανοικτές και περισσότερο προβλέψιμες.

 

Έως το τέλος του 2005, 280.000 ξένες επενδυτικές εταιρίες ήταν καταχωρημένες στην Κίνα. Το σύνολο των ξένων άμεσων επενδύσεων υπερέβαινε τα 270 δισεκ. δολ. ΗΠΑ. Οι εταιρίες ξένης χρηματοδότησης συνέβαλαν περισσότερα από 440 δισεκ. δολ. ΗΠΑ στις εξαγωγές της Κίνας, αντιπροσωπεύοντας το 58% των συνολικών της εξαγωγών το προηγούμενο έτος. Δημιούργησαν καθαρό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 84,4 δισεκ. δολ. ΗΠΑ ή 83% του συνολικού εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας.

 

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας υποκίνησε επενδύσεις της στο εξωτερικό. Μετά τη στρατηγική "παγκοσμιοποίησης", η κυβέρνηση της Κίνας έλαβε μια σειρά μέτρων, όπως η χαλάρωση του συναλλαγματικού ελέγχου στις επενδύσεις προς το εξωτερικό, προκειμένου να ενθαρρύνει τους Κινέζους επιχειρηματίες να επενδύσουν στο εξωτερικό, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2005, οι άμεσες επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό ανήλθαν σε 6,92 δισεκ. δολ. ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 53.6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής αποτέλεσαν σημαντικούς προορισμούς των Κινέζων επενδυτών, αντιπροσωπεύοντας 67,2% των συνολικών επενδύσεων της Κίνας στο εξωτερικό. Αισιοδοξούμε ότι αυτές οι επενδύσεις συνέβαλαν στην οικονομία των χωρών που τις δέχθηκαν, ιδίως των αναπτυσσόμενων μελών.

 

(ΙΙ) Η Κίνα εκπλήρωσε ένθερμα τις δεσμεύσεις της προς τον ΠΟΕ και τήρησε τις υποχρεώσεις της εντός του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

 

Ενώ σημείωσε σημαντική πρόοδο στη δική της ανάπτυξη, η Κίνα ανέλαβε διεθνή υποχρέωση σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της και το επίπεδο ανάπτυξής της.

 

Για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για προσχώρηση στον ΠΟΕ, η Κίνα ανέλαβε πολλά προγράμματα δημιουργίας δυναμικότητας σε θέματα σχετικά με τον ΠΟΕ, καθώς και εκστρατείες δημοσιότητας και εκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσει τη γενική ευαισθητοποίηση έναντι των αρχών του ΠΟΕ ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη από το κοινό. Μετά την προσχώρησή της, η Κινεζική κυβέρνηση διεξήγε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΟΕ για ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους της από όλη την Κίνα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα που στόχευαν σε ευρύτερους τομείς της επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας προς όφελος διάφορων ενδιαφερομένων. Οι προσπάθειες αυτές έκαναν οικείο τον ΠΟΕ στην Κίνα και κέρδισαν εκτεταμένη υποστήριξη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων ένταξης.

 

Με την πάροδο τεσσάρων ετών έως σήμερα, οι εκτεταμένες δεσμεύσεις της Κίνας κατά το χρόνο της προσχώρησης έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Το μέσο επίπεδο δασμών της Κίνας επί βιομηχανικών αγαθών μειώθηκε από 14,8% πριν από την ένταξη σε 9.1% το 2005. Την ίδια περίοδο, το επίπεδο δασμών επί αγροτικών προϊόντων μειώθηκε από 23,2% σε 15,3%. Τα επίπεδα δασμών της βασίζονταν 100% στα ισχύοντα ποσοστά. Η Κίνα γίνεται μέλος σχετικά χαμηλών δασμών του ΠΟΕ. Η Κίνα έχει αποσύρει εντελώς τους ποσοτικούς περιορισμούς επί των εισαγωγών. Το σύστημα ποσοστώσεών της βελτιώθηκε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της. Περισσότεροι από 10 τομείς υπηρεσιών και 100 υποτομείς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των ασφαλειών, της διανομής, των τηλεπικοινωνιών, των νομικών υπηρεσιών και των λογιστικών, απελευθερώθηκαν στα επίπεδα για τα οποία είχε δεσμευθεί. Οι εμπορικοί νόμοι, κανονισμοί και κανόνες της Κίνας υποβλήθηκαν σε εκτεταμένη αναθεώρηση και συμμορφώνονται πλήρως με τις δεσμεύσεις της κατά την ένταξη. Η έκθεση της Γραμματείας του ΠΟΕ το απέδειξε με σαφήνεια, με παράρτημα πινάκων που ανέφεραν όλες τις σημαντικές νομοθετικές προσπάθειες της Κίνας προκειμένου να θεσπίσει ή να τροποποιήσει τους εμπορικούς νόμους και κανονισμούς της.

 

Η Κίνα έχει καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικης ιδιοκτησίας. Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα και πρόκληση που αντιμετωπίζουν ακόμα και πολλά ανεπτυγμένα μέλη. Αν και παραμένει ένα χάσμα μεταξύ της Κίνας και των ανεπτυγμένων μελών όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο οφείλεται σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής ικανότητας, θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, μέσα σε μόλις 20 χρόνια, δημιουργήθηκε ικανό νομοθετικό και αστυνομικό σύστημα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη χώρα με πληθυσμό 1,3 τρισεκατομμυρίων ατόμων, και ότι έχει αυξηθεί πολύ η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μετά την ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ, όλοι οι νόμοι και κανονισμοί της που αφορούσαν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τροποποιήθηκαν προκειμένου να συμμορφώνονται με τη Συμφωνία TRIP και εντείνονται συνεχώς οι προσπάθειες επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2004, η Κίνα έχει ορίσει μια εβδομάδα του Απριλίου κάθε έτους ως εβδομάδα εκστρατείας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με σκοπό να υπενθυμίζει σε κάθε πολίτη ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι έγκλημα και τιμωρείται από το νόμο. Όλα αυτά αποτελούν απτά μέτρα της Κινεζικής κυβέρνησης και παρήγαν θετικά αποτελέσματα. Η Κίνα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω προσπαθειών μεγάλης διάρκειας.

 

(ΙΙΙ) Η Κίνα ασκεί πολιτική ανοίγματος, βασισμένη στην αρχή των αμοιβαίων οφελών. Η Κίνα εμμένει στην πολιτική ανοίγματος στη διάρκεια της ανάπτυξής της. Παράλληλα, η Κίνα πιστεύει ακράδαντα στην αρχή των αμοιβαίων οφελών προκειμένου να κερδίζουν όλοι.

 

Στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, οι διεθνείς επενδύσεις στην Κίνα αυξάνονται σε σταθερό ρυθμό. Οι βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο βάσει συγκριτικού πλεονεκτήματος, αντανακλώντας μια σημαντική τάση της παγκόσμιας οικονομίας. Στη διαδικασία αυτή, η Κίνα παρέμεινε δεσμευμένη στο άνοιγμα και τη διεθνή συνεργασία για αειφόρο ανάπτυξη. Ένα στοιχείο της εμπορικής μας διάρθρωσης είναι ότι το μεταποιητικό εμπόριο αποτελεί αρκετά μεγάλο ποσοστό αλλά παράγει σχετικά μικρή προστιθέμενη αξία στην Κίνα. Αυτό που λαμβάνει η Κίνα είναι μέτριες μεταποιητικές αμοιβές από τέτοιου τύπου διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτό το εμπορικό πρότυπο αντανακλά τις ανάγκες της Κίνας για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η Κίνα παρέχει στους ξένους καταναλωτές ποιοτικά αγαθά σε πολύ καλές τιμές. Αυτό διαδραμάτισε θετικό ρόλο για τη διατήρηση χαμηλών ρυθμών πληθωρισμού στις χώρες εισαγωγής. Συνέβαλε επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη των μελών που εξάγουν εξοπλισμό, υλικά και άλλα προϊόντα προς την Κίνα. Η Κίνα έχει εμπορικό πλεόνασμα με ορισμένα μέλη αλλά και εμπορικά ελλείμματα με άλλα. Είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι μερικά από αυτά τα εμπορικά πλεονάσματα ή ελλείμματα μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο, μαζί με ροές ξένων επενδύσεων. Γενικά, η Κίνα έχει περιορισμένο μόνο πλεόνασμα και δεν αποτελεί πολιτική μας η επιδίωξη εμπορικών πλεονασμάτων. Η Κίνα επιδιώκει εμπορικό ισοζύγιο και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους της προς αυτή την κατεύθυνση. Αφετέρου, ζητάμε από ορισμένα μέλη να χαλαρώσουν τους σημερινούς περιορισμούς τους προς τις εξαγωγές και να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν τις εταιρίες τους να εξάγουν περισσότερα στις αγορές της Κίνας.

 

Με εντατικές προσπάθειες, η Κίνα έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια του λαού της από τη φτώχεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Κίνα έχει επίσης καταβάλει απτές προσπάθειες, ανάλογες με τις δυνατότητές της, προκειμένου να βοηθήσει άλλα αναπτυσσόμενα έθνη, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Μέχρι σήμερα, η Κίνα έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 2000 προγράμματα αγωγής προς 110 χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς. Η Κίνα έχει διαγράψει συνολικά RMB 16,6 δισεκ. yuan χρεών που οφείλουν 44 αναπτυσσόμενες χώρες. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, στην υψηλού επιπέδου συνάντηση περί χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κατά την 60ή Επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Κίνας HU Jintao ανακοίνωσε τα εξής πέντε απτά μέτρα για την αύξηση της αρωγής σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες:

 

1. Η Κίνα θα παρέχει αφορολόγητη μεταχείριση σε προϊόντα από τις 39 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, καλύπτοντας τις περισσότερες εξαγωγές των χωρών αυτών που προορίζονται προς την Κίνα.

 

2. Η Κίνα θα διευρύνει περαιτέρω τα προγράμματα αρωγής της στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μέσω διμερών ρυθμίσεων την επόμενη διετία, θα διαγράψουμε το σύνολο των υπερήμερων (στο τέλος του 2004) τμημάτων των δανείων μας που οφείλουν οι υπερχρεωμένες φτωχές χώρες που έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.

 

3. Την επόμενη τριετία, η Κίνα θα παράσχει 10 δισεκ. δολ. ΗΠΑ σε δάνεια και προνομιούχες πιστώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν την ανάπτυξη των υποδομών τους και να προάγουν τις επιχειρηματικές συνεργασίες.

 

4. Η Κίνα θα παρέχει περισσότερη ιατρική αρωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες χορηγώντας περισσότερα φάρμακα κατά της ελονοσίας και άλλα φάρμακα, δημιουργώντας ιατρικές εγκαταστάσεις και εκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό. Ειδικά προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω μηχανισμών όπως το Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής, καθώς και μέσω διμερών διαύλων.

 

5. Η Κίνα θα συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, δεσμευόμενη να εκπαιδεύσει 30.000 μέλη προσωπικού διαφόρων επαγγελμάτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες την επόμενη διετία.

 

Όλα τα ανωτέρω μέτρα βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.

 

Η Γραμματεία του ΠΟΕ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα έγγραφο με τίτλο Ζητήματα Πρόσβασης στην Αγορά Σχετικά με Προϊόντα Εξαγωγικού Ενδιαφέροντος που Προέρχονται από Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (WT/COMTD/LDC/W/38 και TN/MA/S/19), το οποίο υποδηλώνει ότι, από το 1999, η Κίνας παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μετά την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το 2003, το 93,3% των εξαγωγών από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς την Κίνα εισήχθη στα αφορολόγητα και η Κίνα απορρόφησε το 50,1% των εισαγωγών όλων των αναπτυσσόμενων χωρών από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το Σεπτέμβριο του 2005, η Κίνα ανακοίνωσε την παροχή μεγαλύτερης αφορολόγητης πρόσβασης στην αγορά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να καλύψει τελικά το 95,2% των προϊόντων τους.

 

Η Κίνα θεωρεί ότι οι εμπορικές διαφορές θα πρέπει να επιλύονται με διάλογο επί ίσοις όροις, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του ΠΟΕ. Υπό το πνεύμα αυτό, η Κίνα διευθέτησε και επέλυσε πολλά ζητήματα με τους εμπορικούς εταίρους της και διατήρησε τη σταθερότητα των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στον εμπορικό προστατευτισμό και σε μέτρα διακρίσεων που αντιβαίνουν στο βασικό πνεύμα του ΠΟΕ.

 

(IV)  Ως ακλόνητος συνήγορος της αποστολής και των αρχών του ΠΟΕ, η Κίνα διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.

 

Η Κίνα αποτελεί ακλόνητο συνήγορο και υποστηρικτή του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στον κύκλο των αναπτυξιακών διαπραγματεύσεων της Ντόχα και έως σήμερα έχει καταθέσει περισσότερες από 40 προτάσεις και θέσεις που καλύπτουν πολλούς τομείς των διαπραγματεύσεων. Επίσης, φιλοξένησε μια μικρή υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Dalian τον Ιούλιο του 2005 προκειμένου να διευκολύνει τις εν των βάθει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτά τα δύσκολα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις. Στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ το Δεκέμβριο του 2005, η Κίνα διαδραμάτισε εποικοδομητικό ρόλο για την επιτυχία της διάσκεψης.

 

Η Κίνα θεωρεί ότι ο κύκλος διαπραγματεύσεων της Ντόχα θα πρέπει να έχει ως κεντρικό θέμα το ζήτημα της ανάπτυξης. Τα ανεπτυγμένα μέλη θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις προκειμένου το πολυμερές εμπορικό σύστημα να αντανακλά τα εμπορικά συμφέροντα όλων των μελών με πιο ισορροπημένο τρόπο. Παρά τις εκτεταμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κίνα κατά την ένταξή της και τις πολυάριθμες δυσκολίες που αντιμετώπισε για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων αυτών, η Κίνα έχει δεσμευθεί πλήρως στον κύκλο διαπραγματεύσεων της Ντόχα και είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με άλλους και να συμβάλλει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ σύμφωνα με τις δυνάμεις της.

 

ΙΙ. Βασικά Στοιχεία της Μακροοικονομικής Πολιτικής της Κίνας και το Πρόσφατο Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

 

(Ι) Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με επέκταση της εγχώριας ζήτησης

 

Πάγια πολιτική μας είναι η επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης με την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και θα την ακολουθήσουμε μακροπρόθεσμα.

 

Μεταξύ 1998 και 2004, η Κίνα άσκησε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που αποσκοπούσε στην επέκταση της εγχώριας ζήτησης. Εκδόθηκαν μακροπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να υποκινηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Την περίοδο αυτή, οι επενδύσεις σε υποδομές ήταν πολύ υψηλές και οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη των υποδομών. Επειδή ήταν αποτελεσματικό μέσο τόνωσης, αυξήθηκαν σημαντικά και οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι ξένες επενδύσεις παρέμειναν ισχυρές. Η συλλογική επίδραση διαφόρων επενδύσεων οδήγησε σε ταχεία αύξηση των συνολικών επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Κίνας. Οι επενδύσεις έγιναν σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας. Μεταξύ 2001 και 2005, η Κίνα κατέγραψε συνολικές επενδύσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ύψους RMB 29,5 τρισεκ. yuan ή 3,6 τρισεκ. δολ. ΗΠΑ, δηλ. υψηλότερες από το σύνολο των επενδύσεων αυτών την περίοδο 1981-2000. Ενώ οι επενδύσεις εξακολούθησαν να στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, η Κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει να επεκτείνει και την καταναλωτική ζήτηση, ιδίως των 700 εκατομμυρίων αγροτών και των αγροτικών αγορών.

 

Στην έκθεση εργασίας του προς την 4η σύνολο της ολομέλειας του 10ου Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2006, ο Κινέζος Πρωθυπουργός Wen Jiabao δήλωσε με σαφήνεια ότι η κυβέρνηση θα εμμείνει στην πολιτική επέκτασης της εγχώριας ζήτησης προκειμένου η κατανάλωση να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Για το σκοπό αυτό, η Κινεζική κυβέρνηση θα λάβει μια σειρά μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος κατανάλωσης, τον εκσυγχρονισμό της πιστωτικής πολιτικής και την τόνωση των προσδοκιών των καταναλωτών.

 

(ΙΙ) 11ο Πενταετές Πρόγραμμα

 

Το πρόσφατο Πενταετές Πρόγραμμα για την Εθνική Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη είναι σχεδιασμένο προκειμένου να αντανακλά πλήρως τις επιστημονικές προοπτικές ανάπτυξης και τη φιλοσοφία της δημιουργίας αρμονικής κοινωνίας στην Κίνα, βάσει της επιδίωξής της για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Παραθέτει τους αναμενόμενους στόχους κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης την περίοδο 2006-2010. Δεδομένης της σημασίας του, θα ήθελα να τονίσω ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του εγγράφου αυτού.

 

Οι δύο θεμελιώδεις στόχοι για την ανάπτυξη της Κίνας την επόμενη πενταετία είναι: (1) διατήρηση του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 7,5%, και (2) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 20% και της έκλυσης σημαντικών μολυσματικών ουσιών κατά 10%. Η πολιτική έχει τους ακόλουθους προσανατολισμούς.

 

Πρώτον, θα δοθεί περισσότερη προσοχή στο τριπλό ζήτημα της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και των αγροτών.

 

Στη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η γεωργία παραμελείται όλο και περισσότερο. Σήμερα, η γεωργία της Κίνας εξακολουθεί να βασίζεται σε επιχειρήσεις μικρής κλίμακας με χαμηλή παραγωγικότητα. Κατά μέσο όρο, η ποσότητα δημητριακών, κρέατος και φρούτων που παράγει ο Κινέζος αγρότης ετησίως είναι μικρότερη από 10% της ποσότητας που παράγεται σε ανεπτυγμένη χώρα. Οι αγρότες έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Σχεδόν 200 εκατομμύρια αγροτών στην Κίνα εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Οι υποανάπτυκτες γεωργικές υποδομές αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα. Άλλα προβλήματα είναι η ασθενής εκπαίδευση, η οπισθοδρομική κοινωνική πρόνοια και η τεράστια πίεση που οφείλεται στα πλεονάσματα του γεωργικού πληθυσμού.

 

Την επόμενη πενταετία, η Κίνα θα εντείνει την ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών προκειμένου να βελτιώσει το γεωργικό τοπίο και να αυξήσει τα εισοδήματα των αγροτών. Θα πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τη γεωργία και να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις των γεωργικών ιδρυμάτων, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επαρχία και των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης σε επαρχίες και χωριά προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία της σοσιαλιστικής "νέας επαρχίας".

 

Δεύτερον, οι τεχνολογικές καινοτομίες, η διατήρηση της ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τομείς προτεραιότητας στην περαιτέρω οικονομική αναδιάρθρωση της Κίνας.

 

Στο παρελθόν, η μέθοδος οικονομικής ανάπτυξης ήταν πολύ δαπανηρή, επηρέαζε αρνητικά την ενέργεια και τους πόρους, έθετε αυξανόμενη πίεση στο οικο-περιβάλλον και εξασθενούσε τις δυνατότητες καινοτομιών. Εάν δεν ανατραπεί ουσιαστικά η κατάσταση αυτή, η μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα και η αειφόρος ανάπτυξη θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν και, κατά συνέπεια, η Κίνα να δυσκολευθεί να συμβάλει με διαρκή τρόπο στην παγκόσμια οικονομία.

 

Την επόμενη πενταετία, η Κίνα θα βελτιστοποιήσει τις βιομηχανικές δομές της και θα δώσει περισσότερη προσοχή στην εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθούν αυστηρότερες προδιαγραφές για το περιβάλλον, την ασφάλεια, την ενέργεια, το νερό και τη χρήση των πόρων, καθώς και αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας, τεχνολογίας και κλίμακας προκειμένου να εισαχθούν καλύτερες βιομηχανικές δομές. Και οι επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στις τεχνολογικές καινοτομίες που καθοδηγούνται από δυνάμεις της αγοράς, και θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο συνδυασμό των δυνάμεων των βιομηχανιών και των ακαδημαϊκών στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αυξηθεί η συνολική τεχνολογική ικανότητα της χώρας μας.

 

Τρίτον, μεγαλύτερη σημασία θα δοθεί στην εξισορρόπηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Η ανισορροπία της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Κίνας αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην πορεία της Κίνας προς την ανάπτυξη. Έως τις αρχές του 21ου αιώνα, η ανισορροπία αυτή διευρυνόταν σταδιακά.

 

Για να γεφυρωθεί το χάσμα της ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και να προαχθεί η αρμονική τους ανάπτυξη, η κινεζική κυβέρνηση υλοποίησε βήμα-βήμα τις στρατηγικές της για την περιφερειακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυξήσαμε το επίπεδο υποστήριξης σε υποανάπτυκτες περιφέρειες. Εισάγαμε τη στρατηγική της ανάπτυξης της δυτικής περιφέρειας και της αναζωογόνησης των παλαιών βιομηχανικών βάσεων της βορειοανατολικής Κίνας. Διαμορφώνεται σταδιακά μια συνολική στρατηγική για τη συντονισμένη ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών. Πρέπει να τονιστεί ότι, την επόμενη πενταετία, οι αναπτυξιακές πολιτικές θα εξυπηρετούν τους πόρους, τις περιβαλλοντικές δυνατότητες και το αναπτυξιακό δυναμικό κάθε περιφέρειας.

 

Βάσει της πάγιας εθνικής πολιτικής της, η Κίνα θα εξακολουθήσει να εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις της και την πολιτική ανοίγματος, εξισορροπώντας την εγχώρια ανάπτυξη με τις ανάγκες του ανοίγματος. Η Κίνα θα συνεχίσει να ακολουθεί την πολιτική ανοίγματος βάσει της αρχής των αμοιβαίων οφελών προκειμένου όλοι να είναι κερδισμένοι. Η Κίνα είναι προσηλωμένη στην αειφόρο ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι η κοινή προσδοκία τόσο της Κίνας όσο και των εμπορικών εταίρων της είναι να υλοποιηθεί η αειφόρος ανάπτυξη και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του ΠΟΕ. Χάριν της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινής ευημερίας, η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με όλα τα μέλη του ΠΟΕ για την ανάπτυξη γερών δεσμών διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ μας, και η Κίνα είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.

Suggest To A Friend
  Print